Dám Vašim nohám křídla

V první řadě je pro mne důležité, abyste se u mě cítili dobře, uvolněně, spokojeně a byla vytvořena příjemná atmosféra. Mojí snahou je, abych se o Vás všestranně postarala jak z hlediska odborného, tak i z hlediska lidského s citlivým a individuálním přístupem. Rozhodujícím faktorem pro zachování důvěry je však moje samotná práce, zručnost a kvalifikovanost. Snažím se o získávání dalších vědomostí mnoha dalších na sobě závislých oborů, jako jsou dermatologie, ortopedie a jiné medicínské obory, abych těchto znalostí mohla výborně využít při své praxi. Řadu cenných zkušeností získávám dalšími kurzy, studiem odborné literatury a především každodenní praxí. Navštíví-li mě klient, jehož problémy přesahují hranici mých možností, spadající do kompetence jiných oborů, snažím se alespoň doporučit a dát kontakt na potřebná místa, kde bude klient náležitě vyšetřen.